"ตรวจประเมินรับรองใหม่การรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP)"
==============
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เเละส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อรับรองใหม่การรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) ณ ศูนย์รวบรวมไข่สุราษฎร์ธานี บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) และมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 6910-2555 การปฏิบัติที่ดีของศูนย์รวบรวมไข่ ซึ่งคณะผู้ตรวจรับรองฯ ตรวจประเมินพบข้อบกพร่องโดยได้เเจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการเเก้ไขและส่งเอกสารหลักฐานการเเก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเสนอสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้พิจารณาให้การรับรองฯต่อไป
#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
428626692 2155329454811874 2511561315629788324 n
428635603 2155329954811824 4932814908497275289 n
428639956 2155329931478493 205673785816718470 n