"ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2567 และตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์"
**************
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการ โดยพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ของผู้ขอรับใบอนุญาต จำนวน 1 แห่ง และขอต่ออายุใบอนุญาตฯ จำนวน 5 แห่ง
    จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ ณ โรงฆ่าสัตว์ตำบลเสวียด ตั้งอยู่ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง โดยตรวจประเมินตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้โรงฆ่าสัตว์ตำบลเสวียด ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะดำเนินการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์อีก 5 แห่ง ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 ต่อไป
#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
424949345 737753735206685 3859105970574623104 n
427834137 2150498921961594 58233831742924683 n
427833584 2150498955294924 4824383345258530771 n
428053009 2150498025295017 5535198028440602320 n