"ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field day ประจำปี 2567"
************
วันที่  8 กุมภาพันธ์  2567
นายสมพล  ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไชยา ท่าชนะ ท่าฉาง วิภาวดี พุนพิน เข้าร่วมงาน Field day โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฏร์ธานีได้ร่วมจัดบูทและแจกจ่ายเวชภัณฑ์ในการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรที่มาร่วมงาน จำนวน 45 ราย
ณ ศาลาประชาคมอำเภอไชยา  ม.1 ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัสุราษฎร์ธานี
#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
81
82
84