"ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เเละไข่สดตามโครงการปศุสัตว์ OK"
*************
วันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2567
นายสมพล  ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจติดตามหรือตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เเละหรือไข่สด พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์เเละหรือไข่สดตามโครงการปศุสัตว์ OK จำนวน 5 เเห่ง ในพื้นที่ อ.บ้านนาเดิม ได้เเก่ ซีพีเฟรชมาร์ท สาขา บ้านนาเดิม เเละ โลตัส โกเฟรช สาขาบ้านนาเดิม สฎ. เเละ อ.เมือง ได้เเก่ ร้านพันวา, ร้านแอร์ฝนหมูสด เเละซีพีเฟรชมาร์ท สาขา กาญจนวิถี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

S 144056396

S 144056397

S 144056398