#ร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนพัฒนาโครงการขับเคลื่อนโคเนื้อ/โคขุนศรีวิชัย#

====================

วันที่ 17 เมษายน 2567

นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายดนัยศักดิ์ เย็นใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนางสาวมนัญญา สนแดง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนพัฒนาโครงการขับเคลื่อนโคเนื้อ/โคขุนศรีวิชัย จัดทำร่างยุทธศาสตร์ และแนวทางการขับเคลื่อนโคเนื้อ/โคขุนศรีวิชัย : Sriwichai beef ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทย โดยมี นายสัตวแพทย์ชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

1026005

1026006

1026007