“ปศุสัตว์สุราษฎร์ธานีร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2567”

==============

วันที่ 3 เมษายน 2567 

นายสมพล  ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นางสาวจิตรา ราชแก้ว เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด เพื่อติดตามงานตามภารกิจ การขับเคลื่อนงานสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และพิจารณาติดตามงานตามนโยบายหลักและประเด็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่  (9 นโยบาย และ 8 ข้อสั่งการ)  การบูรณาการขับเคลื่อน MOU การพัฒนาพื้นที่ BCG Model ทุ่งใสไช ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมาตรการควบคุมและป้องกันทุเรียนอ่อนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

DSC 0001

DSC 0039

DSC 0036