“ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.ช.ภ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 2/2567”
==================
วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.
นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.ช.ภ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน เพื่อพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยช้างป่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 10 คน 4 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร พืชไร่/พืชสวน ได้รับความเสียหาย จำนวน 25 ไร่ ณ ห้องประชุมนางยวน ขั้น5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่)
#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

1

3

4