“ปศุสัตว์สุราษฎร์ธานีติดตามนิเทศงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์”
===============
วันที่ 5 มีนาคม 2567
นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และปศุสัตว์อำเภอกาญจนดิษฐ์ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ร่วมติดตามนิเทศงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 5 ราย เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานสำรวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและอำเภอ และเพื่อทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้กับเจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอ
#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

1157032

1157035

1157039