“ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field  day) ประจำปี 2567”
====================
        วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2567
นายสมพล  ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนสัก ออกหน่วยให้บริการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field  day) ประจำปี 2567 เพื่อให้ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ พร้อมแจกจ่ายเวชภัณฑ์สัตว์ ให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน จำนวน 200 ราย โดยสำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ภายในงานจะการให้บริการและให้ความรู้จากหน่วยงานราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัทปุ๋ยต่างๆ และสินค้าโอท๊อปในอำเภอดอนสักมากมาย
กิจกรรมย่อยของทางอำเภอดอนสัก ได้แก่
1. การประกวดผลผลิตทางการเกษตร(ปาล์มน้ำมัน) เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
2. การประกวดส้มตำลีลา (เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร)
3. บริการจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่(มอบปุ๋ย+น้ำมันพืชให้กับคู่รักที่จดทะเบียนภายในงาน)
***เกษตรกรที่ลงทะเบียนรับคูปองเพื่อรับน้ำมันพืชภายในงานพร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
S 22413321
S 22413322
S 22413323