963175
กรมปศุสัตว์ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
*********
วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2567
นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ส่วนภูมิภาค ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมรับฟังการมอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และความหวังต่อบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาพื้นที่และประเทศ การบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่และประเทศระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรับฟังแนวคิดและข้อเสนอแนะการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมการเกษตร ประมงและอาหารเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์นวัตกรรมการเกษตร ประมงและอาหารเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พื้นที่ทุ่งใสไช ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
S 11280549
S 11280553