หญ้าอาหารสัตว์พื้นเมืองที่นิยมปลูกเพื่อจำหน่ายสำหรับ”วัวชน“ นอกจากหญ้าหวายข้อ(Hemarthria compresses)แล้วยังพบหญ้าที่มีลักษณะคล้ายหญ้าขนแต่่ไม่มีขนอีกชนิด ชื่อเชิงการค้า ภาคใต้เรียก“หญ้าขนไทย” พบในจังหวัดพัทลุง และ กระบี่ ปัจจุบันพบว่ามีการกระจายพันธุ์ไปหลายจังหวัดใน ภาคเหนือตอนล่าง เเละภาคอีสาน เรียก “หญ้าหลงซุปเปอร์แม็ก”(Eriochloa mayeriana)ขึ้นได้ดีในพื้นที่ลุ่ม น้ำขังในช่วงฤดูฝน ควรตัดนำมาจำหน่ายหรือให้สัตว์กินก่อนหญ้าออกดอก

417498470 7203091726437724 2082611942665815072 n 1

417681070 7203091976437699 3979372802720565649 n

417557064 7203091643104399 2874921411886968564 n