2677908

ร่วมการเสวนาการจัดทำยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อการผลิตสินค้าชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) ประเภทผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

   วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับนายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.แสนศักดิ์  นาคะวิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ เป็นวิทยากรเสวนา การขับเคลื่อนภารกิจกรมปศุสัตว์ ด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อการผลิตสินค้าชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) ประเภทผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด
  และได้รับเกียรติร่วมงานมุทิตาจิตในฐานะเคยร่วมปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนงานแปรรูปและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้มาตลอด
📌 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภาคใต้ ต้องเกิด

2677907

2677911