1

“ปศุสัตว์สุราษฎร์ธานีจัดงานประกวดโคเนื้อสุราษฎร์ธานี ปี 2566”
*********************************
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
นายบุญส่ง   รัตนพร  ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองนาสาร และ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 , ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี, ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี ได้จัดงานประกวดโคเนื้อสุราษฎร์ธานี ปี 2566 ณ ริมคลองฉวาง เขตเทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภายในงานมีการประกวดโคเนื้อ จำนวน 5 ประเภท  และมีการจัดนิทรรศการสัตว์เคี้ยวเอื้องจากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และแจกเมล็ดพันธุ์หญ้า (พลิแคทูลัม ) และท่อนพันธุ์เนเปียร์ปากช่อง 1 
#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

6

2

DSC 7470