S 32235605

301106

S 32235611

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566
นายบุญส่ง  รัตนพร  ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุนพินร่วมกับเทศบาลเมืองท่าข้าม  ดำเนินโครงการ ผ่าตัดทำหมันเพื่อลดจำนวนสัตว์จรจัด ในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม มีจำนวนแมวที่ผ่าตัดทำหมัน 48 ตัว ณ วัดเกาะธรรมประทีป  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง