กิจกรรม 2

วันที่ 29 มิถุนายน 2566
นายบุญส่ง   รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มิถุนายน 2566
โดยมีนายนันธวัช  เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง