#ปศุสัตว์สุราษฎร์ธานี นำหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.พุนพิน

****************

วันที่ 15 ธันวาคม 2564

เวลา 10.00น.

นายเดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้

นายสุรเกียรติ สงฆ์รักษ์ รักษาการปศุสัตว์อำเภอพุนพิน และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ(อุทกภัย) พร้อมให้คำแนะนำการป้องกันโรคระบาดสัตว์ในช่วงฤดูฝน ในโอกาสนี้ได้มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน แก่เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลท่าข้าม ตำบลพุนพิน และตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 250 ฟ่อน (5,000 กิโลกรัม) โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำเกษตรกรรับหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 61 ราย สัตว์ได้รับการช่วยเหลือ โค จำนวน 691 ตัว

1

4

5

6