ข่าวดีมาแล้ว!!!
ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขยายระยะเวลา
การรับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคลัมปีสกิน
สามารถรับได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ
ตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2564
ขาวดมาแลว
telnew1
telnew2