# ปศุสัตว์สุราษฎร์ธานี ติดตามการป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน #
       *****************
   วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายเดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายปรารถนา เพชรชูวงศ์ นายสัตวแพทย์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  พร้อมด้วยนายบุญเลิศ สุวรรณภักดี ปศุสัตว์อำเภอกาญจนดิษฐ์ และนายวิชาญญ์ ไชยนาเคนทร์ ปศุสัตว์อำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ติดตามการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ และอำเภอท่าฉาง
     ทั้งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดการฉีดวัคซีนลัมปี สกิน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้

1

2

3

4