“สุราษฎร์ธานี ยืนยันไข่ไก่สดมีเพียงพอต่อการบริโภค”

   วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 09.30-13.00 น. จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจสอบศูนย์รวบรวมไข่ไก่และสถานที่จำหน่ายไข่ไก่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ปศุสัตว์จังหวัดฯ พาณิชย์จังหวัดฯ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ และอุตสาหกรรมจังหวัดฯ  ร่วมดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการจำนวน 6 แห่ง ได้แก่       

1)บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ฟาร์มกาญจนดิษฐ์ 1)      

2)บริษัท ไทพัฒนกิจ กรุ๊ป จำกัด อำเภอกาญจนดิษฐ์      

3)ร้านสุเทพฟาร์ม สาขาสุราษฎร์ธานี     

4)ร้านซีพี เฟรชมาร์ท สาขากาญจนวิถี     

5)ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเชียงแสน และ      

6)บริษัท ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล จำกัด สาขา สุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี         

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกและมีการซื้อสินค้าไข่ไก่สดมาเก็บในครัวเรือนจนเกิดปัญหาไข่ไก่ขาดตลาด จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงดำเนินการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายไข่ไก่สดและสถานที่รวบรวมไข่ไก่สด ตามข้อสั่งการของกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกักตุนไข่ไก่สด และการขายในราคาสูงกว่าปกติ ปริมาณไข่ไก่สดในพื้นที่มีจำหน่ายมากกว่า 700,000 ฟอง/วัน เพียงพอต่อการบริโภคของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1

2

3

4